İsa’nın Hayatı

Yuhanna İncili, İsa Mesih’in çarmıha gerilmesinden sonraki iki nesil içinde yazılmıştır.

Roma İmparatorluğu’nun Kudüs’ü kontrol ettiği bir zamanda kuruldu. Çarmıha germenin Roma usulü bir cezalandırma yöntemi olmasına rağmen, Yahudi kanunları tarafından onaylanmış bir cezalandırma yöntemi değildi.

Play

Öğrenci Yetiştirme TVsi

FİLMLER

TV PROGRAMLARI

Rivka

Rivka, birinci yüzyıl toplumunun yaşadığı zorlu bir hikaye.
hayatın getirdiği sevinçler ve üzüntüler. Onların hikayesi nasıl olduğunu gösterir.
Tanrı’yı ​​O’nun Sözü ve Kutsal Ruhu aracılığıyla sevmek bize güç verir.
şimdiki zaman ve gelecek için umut.

Rivka, birinci yüzyıl toplumunun yaşadığı zorlu bir hikaye.
hayatın getirdiği sevinçler ve üzüntüler. Onların hikayesi nasıl olduğunu gösterir.
Tanrı’yı ​​O’nun Sözü ve Kutsal Ruhu aracılığıyla sevmek bize güç verir.
şimdiki zaman ve gelecek için umut.

Kelam Kültür Kahvesi

Tam bir dürüslük ve arkadaşlık ortamı yaratarak, tanıklıklarımızdan ve tecrübelerimizden öğrenmek için günümüzün hristiyan gençlerinin tartıştığı zor konulara kutsal kitabın ışığını tutuyoruz. Bunu yaparken amacımız da, siz seyircilerle birlikte sağlıklı bir tartışma ortamı yaratmak ve konuşulması gerekli konular için farkındalık uyandırmak.

Tam bir dürüslük ve arkadaşlık ortamı yaratarak, tanıklıklarımızdan ve tecrübelerimizden öğrenmek için günümüzün hristiyan gençlerinin tartıştığı zor konulara kutsal kitabın ışığını tutuyoruz. Bunu yaparken amacımız da, siz seyircilerle birlikte sağlıklı bir tartışma ortamı yaratmak ve konuşulması gerekli konular için farkındalık uyandırmak.

ÇOCUKLAR İÇİN

Message Us